Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

Most Popular

Most Viewed

Lot คืออะไร ? ทำไมนักเทรดยิ่งต้องศึกษา และทำความเข้าใจ

lot คืออะไร

การเทรด Forex นั้น เราต้องคำนวณหน้าตักของเราให้ดี เพราะว่าถ้าเราคำนวณผิดพลาด นั่นแปลว่า เราอาจจะต้องเสียเงินในการเทรด Forex เป็นจำนวนมาก จะดีกว่าไหม ? ถ้าเรามาศึกษาและทำความเข้าใจกับว่า Lot คืออะไร จะได้ไม่เสียใจและเจ็บตัวในภายหลัง

lot คืออะไร

Lot คืออะไร ? มีหลักการในการเปิด Lot เบื้องต้น อย่างไร ?

ในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง Lot คืออะไร ? จะมีวิธีคิดว่า เราจะต้องเปิดออเดอร์ตอนไหน เวลากราฟราคาตีกลับมาที่แนวการเทรดของเรา หรือกราฟราคาวกกลับมาที่แนวทางการวิเคราะห์ Forex ของเรา เราควรจะเทรดที่ Lot เท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะสม ซึ่งหลักการในการเปิด Lot เบื้องต้น มีดังนี้

1. เปิด Lot 0.01-0.05

เป็นขั้นแรกของการเปิด Lot เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ หรือนักลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อย ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นการเปิด Lot ขั้นพื้นฐานที่มีความปลอดภัยในการขาดทุนมากที่สุด แต่ตัวเลขในการเปิด Lot นี้ค่อนข้างน้อย ทำให้ในส่วนของเรื่องการทำกำไรอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน

2. เปิด Lot 0.05-0.30

เมื่อนักลงทุนเริ่มมีความรู้ความชำนาญ เริ่มมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้น และมีเงินลงทุนมากขึ้น ก็สามารถเปิด Lot 0.05 – 0.30 ได้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุน 10,000 – 20,000 บาท ขึ้นไป

3. เปิด Lot มากกว่า 0.30

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป เป็นการเปิด Lot ที่ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงสูงด้วย หากได้กำไรก็จะได้กำไรที่มาก แต่ต้องคิดเผื่อด้วยถ้าหากขาดทุนก็จะขาดทุนมากเช่นกัน ไม่ควรมีเงินลงทุนต่ำกว่านี้เด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้

ตารางคํานวณ lot size

Lot หมายถึงอะไร ? ในคำศัพท์ ของ Forex

ความหมายของ Lot คืออะไร ? หมายถึง ขนาดหรือปริมาณที่ใช้ในการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ในแต่ละครั้ง ในตลาด Forex เราจะใช้การเปิด Lot แทนจำนวนเงินในการเทรด การเปิด Lot จะสามารถเปิดได้ทั้ง Lot ต่ำ และ Lot สูง ขึ้นอยู่กับเงินทุนของนักลงทุนที่มาทำการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนค่อนข้างน้อย ก็จะทำการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วย Lot ที่ต่ำ

แต่สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนค่อนข้างมาก ก็จะทำการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วย Lot ที่สูงขึ้น ในการเปิดออเดอร์แต่ละ Lot นั้น ถ้าหากเปิด Lot ที่ต่ำ กำไรหรือการขาดทุนก็จะน้อย แต่ถ้าหากเปิด Lot ที่สูง กำไรหรือการขาดทุนก็จะมากตามไปด้วยนั่นเอง

Lot size หมายถึง ?

เรื่องต่อไปหลังจากที่ทราบแล้วว่า Lot คืออะไร ? คือเรื่องของ Lot size หมายถึง Volume ของ Lot หรือขนาดของ Lot โดยทั่วไปนั้น Lot size จะมีอยู่ 2 ขนาด ได้แก่ Mini Lot size และ Standard Lot Size ซึ่งแต่ละ Lot size จะมีค่าการเทรด ดังนี้

  • Mini Lot size มีค่าเท่ากับการเทรด 10,000 units
  • Standard Lot Size มีค่าเท่ากับการเทรด 100,000 units

โดยปกติแล้ว Lot ในบัญชี Standard จะมี 100,000 units และบัญชีมินิจะมี 10,000 units แต่บัญชีมินิบางโบรกเกอร์ก็จะมี 100,000 units ซึ่งตัวเลขจำนวน units เหล่านี้เราเรียกมันว่า Contract size หรือ ขนาดของสัญญา

pip value คือ

การคำนวณ Lot ?

ตัวอย่างเช่น

เราเทรดคู่เงิน USD/CAD กับ Forex โบรกเกอร์ที่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง หรือ 4 จุด

ราคาอัตราแลกเปลี่ยนของ USD/CAD ณ ปัจจุบัน คือ 1.3210

เราเทรดโดยมีขนาดเท่ากับ Mini Lot size = 10,000 หน่วย

ดังนั้น มูลค่า 1 pip ของ USD/CAD = ((0.0001)/ 1.3210) x 10,000 = 0.757


และถ้าหากบัญชีเทรดที่เราเปิดอยู่กับ โบรกเกอร์ (Broker) เป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เราจะสามารถพูดได้ว่า ทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอัตราแลกเปลี่ยนไป 1 pip จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงไป $0.757 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา


ยกตัวอย่างการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วยคู่เงิน USD/CAD โดยเทรดเดอร์ทำการเปิดออร์เดอร์ซื้อ (Buy) 1 ออเดอร์ และใช้ขนาดของ Lot Size เท่ากับ $10,000

หากปัจจุบันราคาของคู่เงิน USD/CAD อยู่ที่ 1.3210 และในเวลาต่อมา เทรดเดอร์ตัดสินใจเปิดออเดอร์ขาย (Sell) ที่ราคา 1.3260 เราก็จะมีวิธีการคำนวณหากำไร/ขาดทุนในการเทรด Forex ได้ดังนี้

(สูตรคำนวณ) คือ กำไรหรือขาดทุน = มูลค่า 1 pip x จำนวน pips ที่เคลื่อนที่


จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า ราคาของคู่เงิน USD/CAD เปลี่ยนจาก 1.3210 มาเป็นราคา 1.3260 ซึ่งแสดงว่า อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคานั้นได้เคลื่อนที่ไป +50 pips

จากตัวอย่าง สามารถศึกษาเรื่อง Pip และ Point คืออะไร เพิ่มเติมได้ที่นี่

ดังนั้น กำไรหรือขาดทุน = $0.757 x 50 = $37.85


จากตัวอย่างทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ว่า เราได้กำไรจากการเทรดคู่เงิน USD/CAD ในครั้งนี้เท่ากับ $37.85 นั่นเอง

สรุป ทำไมนักเทรด ต้องศึกษาเรื่อง Lot คืออะไร

จากบทความพร้อมตัวอย่าง เรื่อง Lot คืออะไร ด้านบนนั้น จะเห็นได้ว่า Lot นั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อการได้กำไร และการขาดทุนของเรา หากเราเปิด Lot สูง ก็จะได้กำไรมาก แต่หากทิศทางราคาไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ทำให้ขาดทุนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้น นอกจากเราจะศึกษาเรื่อง Lot แล้ว ก็จะต้องศึกษา Forex เบื้องต้น เพิ่มเติมด้วย เพื่อการประสบความสำเร็จในอนาคต