Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

Most Popular

Most Viewed

Equity สำคัญยังไง ? ในตลาด forex ปี 2020

Equity คืออะไร

อย่างที่นักเทรดทุกท่านทราบกันดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity Forex นั้น ได้มีความคล้ายกันมาก จนทำให้บางท่านเกิดความสับสน และเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ควรที่จะศึกษาเรียนรู้ เพื่อใช้สำหรับการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้บัญชีประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ ดังนั้น เราจึงจะมาอธิบายเรื่อง Equity คืออะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น ดังนี้

Equity คืออะไร

Equity คืออะไร ?

ความหมายของ Equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่เรามี โดยจะรวมกับผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แต่จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง เนื่องจากนักเทรดจะต้อง ทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับนักเทรดบางท่าน อาจจะเรียกกันว่า ค่า Available Margin ซึ่งมีสูตรคำนวณ คือ 

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงิน ของพอร์ต ที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 1000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 200$ และได้กำไร จำนวน 50$ จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 1050$  เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 1000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 200$ และขาดทุน จำนวน 50$ จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 950$ เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

equity balance คือ

คำศัพท์ ควบคู่กับ Equity คืออะไร

ทุกท่านที่ได้ศึกษาอ่านบทความเรื่อง ความหมายของ Equity คืออะไร ด้านบนนี้มาแล้ว ก็จะทราบดีว่า เป็นการแสดงยอดเงินทั้งหมดที่เรามี ซึ่งก็มีคำศัพท์อีกหลายๆ คำ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Equity และต้องใช้ควบคู่กันไป ซึ่งคำศัพท์ Forex เหล่านั้น ได้แก่

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

สูตร Margin

Free Margin = Equity – Margin
  • Laverage

คือ จำนวนเงินที่นักเทรดยืมมาจากโบรกเกอร์ (Broker) โดยแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้จะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุก มีความสุขในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรดได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

สูตร Margin Level

Margin Level = Equity / Margin x 100 %
  • Balance

คือ ยอดเงินทั้งหมด ที่นักเทรดทำการฝากเข้าไปในบัญชี ในกรณีที่ได้รับเงินโบนัส ก็จะแสดงค่าที่รวมกับโบนัสด้วย เป็นยอดเงินจริงที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร / ขาดทุน สามารถมีหน่วยเป็นได้ทั้งเงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี จำนวน 100$ ก็จะมียอด Balance จำนวน 100$

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin

= ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage
credit forex คือ

การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไรในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเราทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการที่จะเทรดให้ได้กำไรมากขึ้น ก็จะต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ในเรื่องอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การเลือกโบรกเกอร์ Spread ต่ำ และ สกุลเงินที่มีการเทรดติดอันดับ เป็นต้น

ความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Equity Forex

1. เรื่องของ ค่า Equity เป็นเรื่องที่ทุกท่านควรทำการศึกษาหาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้นักเทรดบางท่านยังเกิดความสับสนอยู่

2. เราควรควบคุมให้ค่า Equity มีค่าเป็นบวกเสมอ เพราะหากค่า Equity มีค่าไปทางลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมากตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ค่า Balance และค่า Equity นั้น ได้มีความเชื่อมโยงกัน

3. หากนักเทรดท่านใด ที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมาเป็นบวกได้ นักเทรดท่านนั้นก็อาจจะต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ตเลยก็ได้ ทำให้ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง จึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย นั่นเอง

สรุปเรื่อง Equity

จากกบทความเรื่อง Equity คืออะไร ที่ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้มาจากด้านบนนี้ ก็คงจะทราบถึงการดูค่า Equity กันมาเรียบร้อยแล้ว เราหวังว่า บทความเรื่อง Equity นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเทรดมือใหม่ทุกท่าน สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพ ได้อย่างประสบความสำเร็จ และอยู่รอดในตลาด Forex นี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >>> เวลาทำการเปิด / ปิด ของตลาด Forex