Categories

  • ไม่มีหมวดหมู่

Most Popular

Most Viewed

กราฟแท่งเทียน คือ อะไร ? การวิเคราะห์แท่งเทียนขั้นสูง และ สัญญาณ กลับ ตัว กราฟ แท่ง เทียน forex ?

กราฟแท่งเทียน คืออะไร

นักเทรดที่ดี จะต้องมีการเทรดแบบเป็นระบบ มีการวิเคราะห์กราฟ ก่อนที่จะ ตัดสินใจ เปิด – ปิดออเดอร์ ดังนั้น วันนี้เราจึง จะขอนำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex เนื่องจาก เป็นกราฟที่นักเทรดนิยมใช้ ในการซื้อขาย หรือเทรดมากที่สุด ทุกท่านสามารถศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ ประกอบการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้ดังนี้

กราฟแท่งเทียน

CandleStick Chart Forex คืออะไร ? ความหมายของ กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียน มาจากคำว่า CandleStick ChartForex หมายถึง กราฟที่แสดงผลของราคาที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการเลือกช่วงเวลาของการเทรด ว่าต้องการดูช่วงเวลาแบบไหน

เช่น รายนาที ราย 5 นาที ราย 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา จะเป็นตัวกำหนด ความยาวของกราฟแท่งเทียน และกราฟนั้น จะมีลักษณะ เป็นแท่ง และมีไส้ อยู่ตรงกลาง มีรูปร่าง ที่คล้ายกับเทียน

เมื่อกราฟแท่งเทียน มีสีเขียว หมายถึง การมีแรงซื้อจำนวนมาก หรือราคาขึ้น แต่ถ้าหากกราฟแท่งเทียนมีสีแดง หมายถึง การมีแรงขายจำนวนมาก หรือราคาลง

กราฟแท่งเทียน

รูปแบบของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart

รูปแบบที่ 1 : Doji CandleStick Chart Forex

เป็นกราฟที่ ที่มีการอ่านค่าง่ายที่สุด และการแสดงผล ของราคาเปิด กับราคาปิด จะอยู่ในตำแแหน่งที่ใกล้เคียงกัน บางครั้งก็จะอยู่จุดเดียวกัน ท่านสามารถ สังเกตได้ว่า หากค่าเงินของสกุลเงินใด มีความผันผวนสูงมากในช่วงเวลานั้น การเกิด Doji จะเป็นสัญญาณที่คอยบอกว่า Trend จะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม ในเร็วๆ นี้

หากเป็นช่วง ขาขึ้น แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ ได้ว่า ราคาอาจจะ มีการปรับฐาน หรือเปลี่ยนเป็นขาลง และในทางกลับกัน หากเป็นช่วงขาลง แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับขึ้นบ้าง หรือเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น

รูปแบบแท่งเทียน doji

รูปแบบที่ 2 : Hanging Man

รูปแบบ Hanging Man หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟ รูปแบบคนแขวนคอ โดยแสดงผลตรงกันข้ามกับรูปแบบค้อน คือ เมื่อถึงจุดกลับตัว หลังจากที่ราคาขึ้นมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มี แรงขายเข้ามา ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดต่ำสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูป Hanging Man แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีแดง ราคาลงต่อ จนทำจุดต่ำสุดใหม่ นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาสลงต่อเรื่อยๆ หรืออาจจะ เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

รูปแบบ hanggingman

รูปแบบที่ 3 : Engulfing Pattern

รูปแบบ Engulfing Pattern หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า รูปแบบกลืนกิน ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Bullish Engulfing 

รูปแบบ Bullish Engulfing

หมายถึง การที่ ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามา และเหนือกว่าแรงขายมาก ทำให้ราคานั้น พุ่งขึ้นสูง เป็นช่วงที่แรงซื้อเข้ามาควบคุมราคา อาจจะทำให้ ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้อีก เราเรียกว่า กระทิงกินหมี

2. Bearish Engulfing

หมายถึง การที่ ราคาอาจจะ เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากมีแรงขาย มากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีโอกาสลงต่อ ซึ่งมีเป็นผลที่ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing เราเรียกว่า หมีกลืนกระทิง

รูปแบบ bearish engulfing

รูปแบบที่ 4 : Hammer

รูปแบบ Hammer หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟ รูปแบบค้อน โดยแสดงจุดกลับตัว หลังจากที่ราคาลงมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงซื้อกลับค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดสูงสุด หรือเกือบจะสูงสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูปแบบ Hammer แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปด้วย ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีเขียวอาจจะหมายความว่า ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้

รูปแบบ hammer

ตัวแท่งเทียน และไส้เทียน

  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะยาว แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขาย อย่างมาก
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะสั้น แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขายน้อย มีการปรับราคา เพียงเล็กน้อย
  • ไส้เทียน เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ราคามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งแรงซื้อ และแรงขาย
  • ไส้เทียน ด้านบนยาว แสดงว่า มีแรงขาย จำนวนมากกว่า แรงซื้อ แนวโน้มขาขึ้น อ่อนแอลง
  • ไส้เทียน ด้านล่างยาว แสดงว่า มีแรงซื้อ จำนวนมาก แรงขาย แนวโน้มขาลง อ่อนแอลง

สรุป การใช้งาน CandleStick Chart Forex

สำหรับเรื่องของ CandleStick Chart Forex นั้น เราจะมีการใช้งาน ก็ต่อเมื่อ ต้องการที่จะวิเคราะ แนวโน้มของราคา แต่ละ สกุลเงิน ในตลาด Forex ซึ่งในการวิเคราะห์ราคานั้น นักเทรดส่วนใหญ่ จะใช้กราฟแท่งเทียน เป็นการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็น การวิเคราะห์กราฟforex ที่อ่านง่าย และเข้าใจง่ายที่สุด นักเทรดทุกท่าน ควรที่จะศึกษา และฝึกฝนการอ่านค่า ของกราฟแท่งเทียน ให้ดี เพราะมีผลต่อการ เทรด Forex อย่างมากนั่นเอง